+38 063 504 65 72
Україна м. Львів, вул. Шевченка, 315 Б
Запит по VIN
Корзина 0
Главная Публічний договір

Публічний договір

П У Б Л І Ч Н И Й    Д О Г О В І Р

роздрібної купівлі-продажу товарів

 

місто Львів,

Дата публікації: 11 вересня  2021 року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто Бутік» (далі – Продавець), керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб придбати у нього товар відповідно до положень цього Публічного договору (далі – Договір).

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Публічний Договір» – правочин, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення (найменування) якого розміщено на Веб-сайті https://autobutique.com.ua/ спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям, регулює відносини між Продавцем та Покупцями щодо придбання товарів  на умовах, встановлених Продавцем, який розміщено на Веб-сайті https://autobutique.com.ua/ і застосування якого є обов'язковим для Продавця.

«Сайт» – веб-сайт Продавця, що розташований в мережі Інтернет за адресою: https://autobutique.com.ua/.

«Акцепт» -  прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://autobutique.com.ua/, шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення.

 «Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), зображення та/або опис яких розміщено на Сайті, про придбання якого на Веб-сайті https://autobutique.com.ua/ розміщено пропозицію продавця.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://autobutique.com.ua/ і мають намір придбати той чи інший Товар.

 «Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://autobutique.com.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована продавцю яка оформлена за допомогою програмних засобів Сайту або шляхом заповнення бланку Замовлення або іншим способом.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.

2.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

2.3. Договір є обов’язковим для виконання Продавцем  з дати його оприлюднення на офіційному сайті https://autobutique.com.ua/ (далі – Сайт).

2.4. Для Покупця Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції продавця про придбання Товару (Акцепту пропозиції).

2.5. Договір укладається шляхом приєднання Покупця до запропонованого Продавцем Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Покупець не може запропонувати свої умови Договору.

2.6. Безумовне та повне прийняття умов Договору Замовником полягає в здійсненні Покупцем дій, спрямованих на отримання Товарів відповідно до умов цього Договору та законодавства.

2.7. З моменту Акцепту пропозиції Покупець зобов’язується дотримуватися умов та положень Договору та всіх додатків, що є його невід’ємною складовою частиною.

2.8. Підтвердженням згоди Покупця укласти Договір, тобто повного та безумовного Акцепту пропозиції  є вчинення таких дій:

2.8.1. Завершення оформлення Замовлення Товарів за допомогою інформаційної системи Сайту.

2.8.2. Підписання бланку Замовлення Товарів у випадку оформлення Замовлення у офісі Продавця.

2.8.3. Оформлення Замовлення за телефонами Продавця: 067 504 65 72 та 063 504 65 72, у цьому випадку Покупець погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Покупця, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого звернення.

2.8.4. Здійснення Покупцем оплати замовлених Товарів.

2.9. Факт отримання Продавцем Замовлення підтверджується шляхом надіслання Покупцю повідомлення, що містить інформацію про оформлення Замовлення.  Повідомлення про отримання Замовлення надсилається Покупцю в електронному вигляді за допомогою служби коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) на контактний номер мобільного телефону, вказаний Покупцем при оформленні Замовлення або при Реєстрації на Сайті та/або електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Покупцем при Реєстрації на Сайті.

2.10. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.11. Усі умови, викладені в цьому Договорі, є обов’язковими для Сторін. Перед початком оформлення Замовлення Товарів Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору (публічної  оферти), що розміщені (оприлюднені) на Сайті Продавця.

2.12. Якщо Покупець не згоден з умовами Договору, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Покупець здійснив Акцепт, то він підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору.

2.13. Продавець визначає умови Публічної договору та має право односторонньо  вносити зміни до її умов з обов’язковим повідомленням про це Покупців, шляхом розміщення нової редакції Публічного договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується поставити і передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується сплатити і своєчасно прийняти Товар

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом суперечки, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

• виконувати умови цього Договору

• виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

• передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразка (опису)  на відповідній сторінці Веб-сайту https://autobutique.com.ua/, оформленого замовлення і умов цього Договору;

• перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі.

4.2. Продавець має право:

• в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

5. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1 Покупець погоджується не здійснювати дії, які можуть порушувати українське законодавство або ж норми міжнародного права, в тому числі в сфері авторських і / або суміжних прав, інтелектуальної власності, а також будь-які дії, які можуть привести до збою в роботі як самого сайту, так і його сервісів.

5.2 Використання будь-яких матеріалів сайту без отримання згоди правовласників Сайту неприпустиме. Правомірне використання будь-яких матеріалів сайту можливе при укладанні відповідних ліцензійних договорів з правовласниками.

5.3 При будь-якому цитуванні матеріалів сайту посилання на сайт є обов'язковим (в разі цитуванні інтернет-сайтом – гіперпосилання на сайт).

5.4 Покупець попереджений про те, що Продавець не несе відповідальності за відвідування і використання тих інтернет-ресурсів, на які можуть розташовуватися посилання на Сайті.

5.5 Покупець згоден з тим, що Продавець  не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Покупцем у зв'язку з будь-якими можливими або тими, що виникли втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними або отриманими через зовнішні сайти, ресурси або інші контакти Покупця, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
5.6 Покупець приймає положення про те, що сервіси та матеріали Сайту можуть супроводжуватися рекламою. Покупець згоден з тим, що Продавець не несе ніякої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

5.7 Покупець попереджений про те, що Продавець має право видалити залишений на сайті відгук (коментар) про товар без попередження автора даного коментаря, якщо: відгук (коментар) в контексті не стосується самого товару, не несе жодного рекомендаційного навантаження для інших відвідувачів сайту , при цьому може містити – посилання на інші невідомі ресурси і т.ін., інформацію, що є недостовірною, образливі висловлювання, дані, що порочать честь, гідність і ділову репутацію як самої компанії, так і її представників, в т.ч. наших клієнтів.

5.8 Покупець попереджений, що всі телефонні дзвінки, здійснені ним за номерами, вказаними на Сайті, дзвінки, що стосуються його онлайн замовлень, розміщених на Сайті, а також дзвінки за номерами, залишеними в сервісі Сайту "Передзвоніть мені", записуються.
5.9 Покупець попереджений про те, що з метою поліпшення якості обслуговування телефонна розмова, здійснювана за будь-яким із зазначених на Сайті номерів телефонів, може бути записана.

5.10 Право власності на товар та ризик випадкового знищення або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту отримання товару Покупцем.

5.11 В момент отримання товару покупець повинен оглянути товар на предмет цілісності і комплектності, а також переконатися, що йому був поставлений саме той товар, який він замовляв. При виявленні пошкодження, невідповідності або некомплектності товару клієнт повинен відразу повідомити менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення на Товар). Прийнявши товар покупець погоджуєтеся з тим, що товар поставлений в повному обсязі і належної якості. Далі претензії до зовнішнього вигляду і комплектації не можуть бути прийняті.

6. ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів, що складають Замовлення.

6.2. Ціни за Товар відображені на Сайті і визначені на умовах самовивозу з офісу продажу.

6.3. Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення:

6.3.1. Платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі від повідної угоди з Продавцем.

6.3.2. Внесенням грошових коштів на банківський рахунок Продавця.

6.4. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється на підставі заяви Покупця у порядку та строки, передбачені чиним законодавством.

6.4.1. Повернення коштів здійснюється на поточний або картковий рахунок, вказаний Покупцем.

6.4.2. Покупець має право надати заяву на повернення грошових коштів в електронній формі за умови її надсилання електронної адреси, яка була вказана ним при Реєстрації на Сайті.

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

7.1. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам щодо його якості та придатний для мети, з якою Товар такого роду звичайно використовується.

7.2. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави і переліку Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

7.3. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Гарантія і повернення товарів» з урахуванням правил і умов перевізника або кур'єра, що діють на території України . Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

7.4. У разі наявності хоча б одного з недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт має бути підписаний Покупцем і особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем. За можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки і домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару.

7.5. Сторони погодили, що в разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

7.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

7.7. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7.8. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

7.9. Гарантійний строк на Товар, умови виконання гарантійних зобов’язань Продавця, порядок звернення з гарантійною претензією, а також порядок повернення Товару визначені у розділі Сайту «Гарантія і повернення товарів» що є невід’ємною частиною Договору.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі порушення своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України, в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством.

 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

9.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.

9.3. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс – мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його оприлюднення на Сайті.

10.2. Договір набуває чинності в момент здійснення Покупцем Акцепту пропозиції та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

11.2. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору суперечки між Сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Обробка Продавцем, який є володільцем наданих Покупцем  даних, склад та зміст яких визначено Договором, що можуть містити відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», з яким Покупець вважається ознайомленим на момент укладення Договору. Покупець (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Продавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані)) з метою: - здійснення Продавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування Товарів Продавцем та/або іншими суб’єктами господарювання, що працюють під брендом Продавця або є особами афілійованими з ним  (надалі – Треті особи), у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних; -надання Третіми особами послуг Продавцеві для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Продавцем  із Третіми особами договорів; - захисту Продавцем своїх законних прав та інтересів. Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Продавця та/або його правонаступників».

12.2. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

 

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто Бутік»

 

Україна, 79069,  місто Львів, вул.Шевченка , будинок 315 б

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ): 38565063

 

Банківський рахунок: IBAN  UA313052990000026006001000385 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО  305299

 

тел.: +38 (067) 504 65 72

         +38 (063) 504 65 72

 

Електронна пошта: autobutique.com.ua@gmail.com